Process Communication gaat over het zoeken van verbinding met de ander.

PCM helpt je om persoonlijke verschillen in communicatie te identificeren en te begrijpen.

PCM gaat over het onderhouden van relaties

Het Process Communication Model® gaat uit van het unieke karakter van ieder individu om een succesvolle communicatie te bewerkstelligen.

Het verschaft een betrouwbaar en statistisch gevalideerde methode om diverse kenmerken van persoonlijkheidstypen te identificeren en te begrijpen. PCM leert vaardigheden aan om gedrag te managen om positieve communicatie te initieren.

PCM, gebaseerd op een wetenschappelijke bekroonde klinische ontdekking, is al meer dan 30 jaar het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Inmidels hebben al meer dan 1 miljoen mensen PCM training ontvangen in diverse disciplines zoals management, sales, recrutering, onderhandeling, recht, onderwijs, politiek, religie, zorg, ouderschap en persoonlijke relaties.

Lees meer over de geschiedenis van PCM

De geschiedenis van PCM

Dr. Taibi Kahler, een klinisch psycholoog, ontdekte hoe je patronen van productief bedrag (succesvolle communicatie) en niet-productief gedrag (miscommunicatie) kon identificeren envervolgens op een succesvolle manier kon reageren.

In 1978 nam NASA een belang in het onderzoek van Dr. Kahler en vroeg hem te helpen bij de rekrutering van astronauten. Met hulp van zijn wetenschappelijke bevindingen op het gebied van interpersoonlijke communicatie, droeg Dr. Kahler bij aan het samenstellen van operatieve teams van astronauten die goed konden samenwerken in een stresvolle omgeving in de ruimte. Dit was de basis van wat later bekend zou worden als het Process Communication Model, wat veelvoudig gebruikt zou worden in de selectie, plaatsing en training van astronauten.

Vandaag de dag hebben tienduizenden, varierend van astronauten tot ondernemers tot particulieren, PCM toegepast in hun eigen leven. Het PCM model staat wereldwijd bekend als een zeer efficient en goed toepasbare communicatie- en management tool. Als resultaat van zijn baanbrekende werk, ontving Dr. Kahler in 1977 de ‘Eric Berne Memorial Scientific Award’.

Persoonlijkheidsstructuur

Individuele persoonlijkheden zijn complex. PCM biedt een begrijpelijke model om verschillen in persoonlijkheden to identificeren, zodat je je methode van communiceren hierop kunt afstemmen om effectieve interactie te initiëren. De verschillen zijn overigens gebaseerd op geobserveerde en meetbare gedragselementen.

Het PCM huis

Een bepaalde persoonlijkheid wordt met behulp van een metafoor beschreven als een gebouw met 6 verdiepingen (condominium): Het PCM model spreekt vervolgens over een persoonlijklijkheidsstructuur als een unieke combinatie van 6 verschillende sets van herkenbaar gedrag.

Diverse persoonlijkheidstypen

De persoonlijkheidsstructuur van elk persoon bestaat uit 6 gescheiden en exclusieve gedragstypen met de namen ‘Gestructureerde denker’, ‘Harmonizer’, ‘Doorzetter’, ‘Rebel’, ‘Dromer’ en ‘Promotor’.

De persoonlijkheidsstructuur wordt voorgesteld als een persoonlijkheidsgebouw van 6 verdiepingen. Iedereen heeft de eigenschappen van deze persoonlijkheidstypen. De opbouw, volgorde en intensiteit van deze persoonlijkheidstypen is echter verschillend per persoon. Elke persoon heeft dus een ander gebouw met zijn unieke volgorde van persoonlijkheidstypes en bijbehorend gedrag.

Dit gedrag – vormgegeven door woorden, toon, gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen – kan objectief worden waargenomen met een aanzienlijke betrouwbaarheid. Bovendien blijkt, dat wanneer de volgorde van het persoonlijkheidsgebouw eenmaal is vastgesteld, de volgorde van deze persoonlijkheidstypes in het gebouw zelden meer verandert.

Personality Pattern Inventory (PPI)

Mensen die het Process Communication Model willen gebruiken, voltooien eerst de ‘Personality Pattern Inventory’ (PPI). De resultaten van deze vragenlijst laten vervolgens de unieke persoonlijkheidsstructuur zien van de persoon. De gebruikte metafoor van het persoonlijkheidshuis (het gebouw met de 6 verdiepingen met persoonlijkheidstypes) helpt ons om de samenstelling van elke unieke persoonlijkheidsstructuur te visualiseren.

De PPI meet ook de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor het individu om op een een bepaalde verdieping te verblijven. Met andere woorden; hoeveel energie het kost om de betreffende persoonlijkheidstype aan te nemen. Correlaties voor elk persoonlijkheidstype bevatten: karakter sterktes, management stijlen, communicatiekanalen, perceptuele voorkeuren, omgevingsvoorkeuren en persoonlijkheidskenmerken.

Geen enkel type is beter of slechter, meer of minder intelligent, of meer of minder OK. Elk type heeft zijn sterke en zwakke kanten.

De 6 persoonlijkheidstypen

In PCM onderscheiden we 6 verschillende persoonlijkheidstypes:

Harmoniser

Mensgericht, harmonieus en verzorgd

 

Denker

Resultaatgericht, praktisch ingesteld en georganiseerd

 

Doorzetter

Toegewijd, observerend en conscientieus

 

Dromer

Kalm, verbeeldend & reflectief

 

Promoter

Flexibel, overtuigend en charmant

 

Rebel

Spontaan, creatief en speels

Volg een training in Process Communication.

Persoonlijkheidstypen in personen

Elk van ons heeft de behoefte om waarden en normen te waarderen zoals de Doorzetter; heeft iets van de spontaniteit van een Rebel; heeft de warmte en zachtmoedigheid van een Harmonizer; heeft het vermogen om logisch te redeneren als een Gestructureerd Denker; kan genieten van het nemen van risico’s als een Promotor en heeft iets van de kalmte en verbeeldingskracht van de Dromer.

In PCM praten we daarom niet over ‘types van mensen’ maar ‘types in mensen’. Desondanks heeft elk van ons een of twee persoonlijkheidstypes die meer zichtbaar zijn in ons dan in anderen.

Harmoniser

Iemand met als basistype Harmoniser heeft als sterke karakter eigenschappen:

 • Mededogend
 • Sensitief
 • Warm

Als je een Harmoniser als basis hebt:

 • Om je aandacht en interesse te stimuleren, kan de persoon die met jou praat het beste een warme en verzorgende stem gebruiken.
 • Je communiceert natuurlijk via het verzorgende kanaal
  Om je goed en efficient te voelen, is het belangrijk dat men jou erkent als persoon. Wat jij wil horen zijn zinnen als ‘ik geef om jou’ en ‘jij bent belangrijk voor mij’. Je verlangt onvoorwaardelijke acceptatie van je persoon en je hebt een omgeving nodig die je zintuigen verwent.
 • Onder lichte stress, wanneer je interactie hebt met anderen, wordt je bescheiden in wat je doet, denkt of zegt en geef je de prioriteit aan de ander. Je accepteert onaangename situaties en neemt niet echt besluiten.
 • Onder hevige stress maak je fouten, lach je om jezelf en doe je je dommer voor dan je daadwerkelijk bent. Als gevolg nodigt dit vijandelijkheid uit bij de ander.

Als je als basis Harmoniser bent, dan wordt je waarschijnlijk gewaardeerd om:

 • Je warmte in relaties, je vermogen om te verzorgen, je empathie, je vermogen om harmonie te creeëren en om te geven aan anderen.
 • Je vermogen om als eerste te voelen en om mensen en dingen in je op te nemen door ze te voelen.
 • Je vermogen om je 5 zintuigen te kunnen gebruiken
Denker

Iemand met als basistype Gestructureerde Denker heeft als sterke karakter eigenschappen:

 • Georganiseerd
 • Verantwoordelijk
 • Logisch

Als je een Gestructureerde Denker als basis hebt:

 • Om je aandacht en interesse te stimuleren, kan de persoon die met je praat dit het beste doen door op een feitelijke manier met je te communiceren door te vragen om data en feiten of om zelf data en feiten aan te bieden aan jou.
 • Jij communiceert het beste met anderen door vragen te stellen en informatie uit te wisselen.
 • Om je goed en efficient te voelen, is het belangrijk dat men jou erkent voor je gedachten en de dingen die je hebt bereikt. Dingen die je graag hoort zijn ‘Goed werk geleverd’, ‘Goed idee’ en ‘Goed gedaan’. Je hebt ook tijdsstructuur nodig en je houdt er van om dingen te plannen.
 • Onder lichte stress, wanneer je interactie hebt met anderen, wil je laten zien dat je dingen perfect doet en kun je slecht delegeren. Je kunt ook teveel details geven, omdat je denkt dat je je op die manier beter kunt uitdrukken. Als de stress erger wordt, kun je extreem gaan overcontroleren, anderen aanvallen en argumenteren over tijd, geld, volgorde en schoonheid/zinlijkheid.
 • Onder stress heb je het nodig om terug te gaan naar je logische en gestructureerde manier van denken om je niveau van natuurlijke efficiency te behalen. De sleutel tot dit succes is het jezelf verzekeren (of anderen het jou laten verzekeren) dat je goed bezig bent.

Als je als basis Gestructureerde Denker bent, dan wordt je waarschijnlijk gewaardeerd om:

 • Je capaciteit voor organiseren en het gedetailleerd plannen.
 • Je logica in gestructureerde ideeën of onderwerpen en de mogelijkheid om dit snel en duidelijk aan anderen over te brengen.
 • Je vermogen om verantwoordelijkheid te nemen maken je een persoon die wordt gewaardeerd in zowel professionele als prive relaties.
Doorzetter

Iemand met als basistype Doorzetter heeft als sterke karakter eigenschappen:

 • Toegewijd
 • Opmerkzaam
 • Gewetensvol

Als je een Doorzetter als basis hebt:

 • Om je aandacht en interesse te stimuleren, kan de persoon die met je praat het beste met je communiceren door het stellen van vragen en het uitwisselen van opinies, waarden en normen.
 • Om je goed en efficient te voelen, is het voor jou van belang dat jouw overtuigingen worden erkent. Je hoort graag zinnen als ‘Ik bewonder jou’, ‘ik waardeer jouw mening’ en ‘wat denk jij dat we moeten doen?’. Het is voor jou ook belangrijk dat je wordt erkent voor het werk wat je allemaal doet: ‘goed werk’, ‘mooie bijdrage’, ‘goede prestatie geleverd’.
 • Onder lichte stress, wanneer je interactie hebt met anderen, focus je meer op wat fout is, dan wat goed is. Als de stress heviger wordt, kun je op een verbale kruistocht gaan, je overtuigingen naar anderen pushen en extreem verdachtzaam en rechtvaardig worden: ‘mijn overtuiging is de enige juiste.’
 • Om je natuurlijke efficiency weer te bereiken zul je het vertrouwen moeten herwinnen in de persoon met wie je praat.

Als je als basis Doorzetter bent, dan wordt je waarschijnlijk gewaardeerd om:

 • Je vermogen om te observeren en het geven van meningen, overtuigingen, oordelen, … over situaties en personen.
 • Je geweten in zowel je professionele als persoonlijke leven. Mensen bewonderen je morele gedrag en je ethiek.
 • Je toewijding aan zaken, een politieke partij, je bedrijf, etc. en je vasthoudendheid in het respecteren van je idealen, principes en waarden.
Dromer

Iemand met als basistype Dromer heeft als sterke karakter eigenschappen:

 • Kalm
 • Fantasierijk
 • Reflectief

Als je een Dromer als basis hebt:

 • Om je aandacht en interesse te stimuleren, kan de persoon die met je praat het beste een duidelijke en directe manier van communiceren gebruiken.
 • Je reageert niet openlijk. Je hebt tijd nodig om kort te antwoorden als dat van je wordt verwacht.
 • Je hebt externe impulsen nodig om dingen te gaan doen en je wacht meestal op anderen die contact met jou maken.
 • Om je goed en efficient te voelen, is het voor jou belangrijk dat je tijd voor je zelf hebt en ruimte neemt om te reflecteren. Tijdens lange vergaderingen en discussies kun je ‘afwezig’ lijken. Dit geeft je de mogelijkheid om moeilijke situaties te verduren.
 • Onder lichte stress, wanneer je interactie hebt met anderen, wacht je meestal passief af, omdat je denkt dat dat het probleem wel oplost. Als de stress heviger wordt, trek je je terug en werk je niet af waar je aan begonnen bent.
 • Om je natuurlijke efficiency weer te bereiken, heb je tijd alleen nodig.

Als je als basis Dromer bent, dan wordt je waarschijnlijk gewaardeerd om:

 • Je kalmte die je de mogelijkheid geeft om verschillende oplossingen en hypotheses the onderzoeken, hoe erg de situatie ook is.
 • Je vermogen om te reflecteren en over de menselijkheid van zaken na te denken. Door je zelf te observeren, oordeel je niet snel over anderen. Je verbeeldingskracht helpt je om diverse opties te onderzoeken.
Promotor

Iemand met als basistype Promoter heeft als sterke karakter eigenschappen:

 • Adaptief
 • Persuasief
 • Charmant

Als je een Promoter als basis hebt:

 • Om je aandacht en interesse te stimuleren, kan de persoon die met je praat dat het beste doen in een krachtige en directieve stijl van communiceren.
 • Je waardeert communicatie in een directieve stijl.
 • Je bent het meest efficient wanneer je hebt te maken met uitdagingen; moeilijke en nieuwe dingen die je te doen hebt.
 • Om je goed en efficient te voelen, heb je veel opwinding nodig in een korte tijdsperiode. Je houdt van deze situaties waarbij je veel energie nodig hebt.
 • Onder lichte stress, wanneer je interactie hebt met anderen, wordt je ongeduldig en zie je anderen als te zwak. Als de stress heviger wordt, dan ben je geneigd om grotere risico’s te nemen op het gebied van je gezondheid, persoonlijke veiligheid en zakelijk belangen. Je kunt manipulatief worden om je doelen te bereiken, zonder voldoende aandacht voor anderen. Ook overtreed je de regels en ga je over grenzen.
 • Om je natuurlijke efficiency en positieve motivatie weer te bereiken heb je positieve opwinding nodig.

Als je als basis Promoter bent, dan wordt je waarschijnlijk gewaardeerd om:

 • Je charmante voorkomen, voortkomend uit je directe manier van communiceren en je welgemeende complimenten. Zelfs als je ontactisch overkomt bij anderen, wordt je gewaardeerd als een goede en aangename metgezel.
 • Je buitengewone vindingrijkheid en je vermogen om weer op te krabbelen na tegenslagen. Je komt altijd weer in beweging.
 • Je vermogen om je aan te passen aan nieuwe situaties en omgevingen. Je houdt van verandering en houdt niet van routine.
Rebel

Iemand met als basistype Rebel heeft als sterke karakter eigenschappen:

 • Spontaan
 • Creatief
 • Speels

Als je een Rebel als basis hebt:

 • Om je aandacht en interesse te stimuleren, kan de persoon die met je praat dat het beste doen in een energieke stijl van communiceren in de vorm van ‘likes’ & ‘dislikes’.
 • Om je goed en efficient te voelen, is het voor jou belangrijk dat je wordt gestimuleerd door speels contact in regelmatige veranderende situaties en relaties. Je eerste reactie is vaak ‘vind ik leuk’ of ‘vind ik niet leuk’.
 • Onder lichte stress, wanneer je interactie hebt met anderen, heb je de neiging om dingen niet te begrijpen en dingen te zeggen als ‘ik weet het niet’. Dingen lijken saai en gecompliceerd voor jou. Als de stress heviger wordt, dan wordt je onoprecht en kun je je eigen verantwoordelijkheiden af gaan schuiven op anderen: ‘als jij dit niet had gedaan…’ of als jij dat niet was geweest…’
 • Om je natuurlijke efficiency weer te bereiken heb je speels contact nodig met anderen door grapjes te maken, samen leuke dingen te doen of samen te lachen.

Als je als basis Rebel bent, dan wordt je waarschijnlijk gewaardeerd om:

 • Je creativiteit: je vindt oplossingen daar waar anderen alleen problemen zien.
 • Je vermogen om een saaie taak te veranderen in een spel.
 • Je spontaniteit, bron van positieve energie en je enthousiasme voor anderen.

Ontvang coaching van een gecertificeerde PCM Coach

Praktische toepassingen

Het Process Communication Model® omvat een reeks tools om diverse vaardigheden te ontwikkelen binnen een organizationele context. De kracht van deze benadering ligt in de originaliteit van de componenten van het PCM model, die je in staat stellen om jouw training af te stemmen op de organisatie strategie en behoeften van de leden binnen de organisatie.

 • Management: Bereiken van uitmuntendheid
 • Sales relaties: Vergroten van prestaties naar een hoger niveau
 • Teambuilding: Ontwikkelen van functionele en competitieve teams
 • Team samenhang: Versterk de onderlinge banden tussen teamleden
 • Team coaching: Maximising on the talents in the team
 • Individuele coaching: Bewustwording en vervullen van het menselijk potentieel
 • Conflict management: Verlichten van spanningen bij conflicthantering
 • Recrutering & selectie: Het maken van gefundeerde beslissingen omtrent recrutering
 • Behoud van personeel: Ontwikkeling & motiveren van werknemers
 • Interne trainers: Efficient inzetten van competenties en vaardigheden
Coaches & Consultants kunnen:
 • Snel en effectief een relatie aangaan met hun klant
 • Een betrouwbare diagnose stellen met een gevalideerd profiel
 • Een op maat gemaakte strategie definiëren
 • De klant tools bieden voor optimale interpersoonlijke ontwikkeling
Managers en ondernemers kunnen:
 • De winstgevendheid vergroten
 • Kwaliteit van diensten verhogen
 • Toegevoegde waarde verbeteren
 • Klanttevredenheid verhogen
 • Stress verminderen
 • Moraal en jobtevredenheid vergroten
Verkopers en Marketeers kunnen:
 • Inspelen op de psychologische behoefte van de doelgroep
 • Omzet verhogen
 • Klanttevredenheid verhogen
 • Winstgevendheid vergroten
 • Loyaliteit vergroten
Voor persoonlijke groei:
 • Verbeter communicatie met anderen
 • Leer anderen beter kennen wie ze zijn als persoon
 • Begrijp waarom anderen reageren zoals ze reageren
 • Vergroot de kans van het slagen van je projecten
 • Verlaag de hoeveelheid stress
 • Vergroot je motivatie
 • Manage gedragsproblemen in relaties

Wat kan PCM voor mij betekenen?

Wees overtuigd van de kracht van PCM in jouw organisatie

Voordelen en toepassingen

Persoonlijke kennis

Word je bewust van je eigen dynamiek; waarom doe je wat je doet, wat motiveert je en wat zijn de bronnen van stress.

Praktische toepassingen

Onderneem actie om de uitdagingen van het leven aan te gaan

Begrijp anderen

Begrijp het gedrag van anderen; waarom ze soms anders handelen dan wij + define their source of stress or motivation

Manage verschillen

Leer om verschillen tussen mensen te accepteren, inclusief hoe je effectief met hen kunt communiceren

Conflict beheersing

Analyseer conflicten en miscommunicatie en identificeer strategieën voor het oplossen van conflicten

Z

Productieve communicatie

Implementeer effectieve strategieën en ga terug naar productieve communicatie

Ga dieper met Process Communication.

Er zijn verschillende manieren om PCM verder te ontdekken:

Wordt getraind tijdens een PCM seminar

 • Module I (Basic Training)
 • Module II (Advanced Training)
 • Module III (Train-the-Trainer module)
 • Module IV (Expert Training)

Wordt geïnspireerd door een PCM Coach

Haal meer uit je PCM profiel met behulp van PCM Coaching.

Kom in contact met een PCM Professional

Kom in contact met een van onze gecertificeerde PCM Professionals

Word een gecertificeerde PCM professional

Voor zij die graag PCM Module I & II willen onderwijzen aan anderen.

PCM Materialen

Duik in Process Communication met deze materialen

Vind diverse PCM middelen:

 • Links
 • Boeken
 • Videos

Voor meer details; klik op de link

Engelse PCM boeken

Franse PCM boeken

Nederlandse PCM boeken

Zoek verbinding.

We willen je graag helpen om beter te communiceren.